مسجد ضرار

مسجد ضرار

مسجد ضِرار، بنایی که منافقان در مدینه ساختند و به دستور پیامبر(ص) ویران شد.

بهانه سازندگان، عدم امکان حضور در مسجد قبا برای بیماران و گرفتاران در شب‌های بارانی و زمستانی و هوای سرد، به سبب دوری راه بود. پیامبر دستور داد این مسجد را – که طبق آیه ۱۰۷ سوره توبه، به ضرار معروف شد – ویران کنند و آتش بزنند. گفته می‌شود محرک اصلی ساخت این مسجد شخصی به نام ابوعامر بود.

ir3507

ادامه مطلب